UA-85885225-1

      Flavocard
      Suplement diety z ziaren kakaowca
      z oświadczeniem zdrowotnym

Wspomaganie pracy mózgu i poprawa samopoczucia

Na początku XXI wieku wykazano pozytywny wpływ czekolady i kakao na przepływ krwi w mózgu (1;2). Nie ulega wątpliwości, że zmniejszenie ciśnienia krwi, ograniczenie insulinooprności ma korzystny wpływ na czynności poznawcze u starszych osób. Opisana poprawa funkcji poznawczych jest prawdopodobnie związana z jednoczesnym działaniem flawanoli i substancji poprawiających funkcjonowanie mózgu co skłania do poszukiwania zastosowań produktów uzyskanych z ziaren kakaowca w profilaktyce chorób neurodegenarycyjnych (3) i depresji (4;5).

Omówienie wybranych badań
Zwiększenie ukrwiena mózgu i poprawa czynności poznawcych
Spożywanie produktów otrzymanych z ziaren kakaowca, charakteryzujących się dużą zawartością (poli)fenoli poprawia ukrwienie mózgu u osób powyżej 50 roku życia. W badaniu Lamport i wsp.,18 osób (w wieku 50-65 lat) wzięły udział w randomizowanym, z podwójnie ślepą próbą, krzyżowym badaniu, podczas którego otrzymały napój z ziaren kakaowca zawierający 23 lub 494 mg flawanoli. Zaobserwowano wzrost perfuzji u osób, które spożyły większą dawkę flawanoli (szczególnie w przedniej części kory zakrętu obręczy i centralnej części kory w płacie ciemieniowym (6). W podobnej grupie wiekowej zostało przeprowadzone badanie Cocoa, Cognition, and Aging (CoCoA). W tym randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym, z równoległymi grupami 90 starszych osób bez zaburzeń poznawczych przez 8 tygodni przyjmowało zawierający 993, 520 lub 48 mg flawanoli z kakaowca (Cocoapro processed cocoa powder). W teście State Examination Mini-Mental nie zaobserwowano zmian, jednak w testach Trail Making Test A i B oraz Verbal Fluency Test wykazano zależność szybszego rozwiązania testu wraz z zwiększającą dawką spożywanych flawanoli. Ponadto w grupach przyjmujących 993 lub 520 mg flawanoli zaobserwowano mniejszą oporność na insulinę oraz utlenianie lipidów (toksyczny cholesterol). Dodatkowo zaobserwowano, że u osób przyjmujących flavanole pochodzące z kakaowca w dawkach 990 i 520 mg/dzień obniżył się poziom peroksydacji lipidów, ciśnienie i insulinooporność (7).
Poprawa samopoczucia
Tradycyjnie przyjmuje się, że prozdrowotne działanie produktów zawierających proszek kakaowy związane jest z wysoką zawartościa (poli)fenoli i ich działaniem kardioprotekcyjnym. Coraz częściej zawraca się jednak uwagę na relaksujące działanie teobrominy (8). Pozytywny wpływ kakao i czekolady na funkcjonowanie mózgu związane jest z liczna grupą związków wykazujących działanie na ośrodkowy układ nerwowy takich jak: kofeina, teobromina, anandamid, teofilina, fenyloetyloamina oraz w śladowych ilościach morfina i kokaina. Najważniejsze składnik PZZK to substancje te pobudzające (kofeina) oraz relaksujące (teobromina). Teobromina jest najważniejszym alkaloidem ziaren kakaowca, występującym w nieprzetworzonym surowcu w stężeniu 1 – 4 %. W gorzkiej czekoladzie, nie więcej niż 1-2% proszku kakaowego (8-10). Poprawę samopoczucia po spożyciu produktów otrzymanych z kakaowca obserwuje się także u młodych osób. W badaniu przeprowadzonym w grupie 60 studentów i studentek, poddawanych kontrolowanemu stresowi, wykazano, że dwutygodniowe spożywanie 40 g czekolady dziennie łagodzi objawy stresu. Wynik ten dotyczy jedynie kobiet (11).
Dowody naukowe wskazują, że substancje zawarte w proszku kakaowym działają jak naturalny "power drink" (efekt krótkotrwały) i jednocześnie jako ochrona przed związany z wiekiem osłabieniem funkcji mózgu (efekt długotrwały).
Piśmiennictwo
(1) Francis ST, Head K, Morris PG, Macdonald IA. The effect of flavanol-rich cocoa on the fMRI response to a cognitive task in healthy young people. J Cardiovasc Pharmacol 2006;47 Suppl 2:S215-20.:S215-S220. (2) Sorond FA, Lipsitz LA, Hollenberg NK, Fisher ND. Cerebral blood flow response to flavanol-rich cocoa in healthy elderly humans. Neuropsychiatr Dis Treat 2008;4:433-40. (3) Cimini A, Gentile R, D'Angelo B, Benedetti E, Cristiano L, Avantaggiati ML, et al. Cocoa powder triggers neuroprotective and preventive effects in a human Alzheimer's disease model by modulating BDNF signaling pathway. J Cell Biochem 2013;114:2209-20. (4) Sureda A, Tejada S. Polyphenols and depression: from chemistry to medicine. Curr Pharm Biotechnol 2015;16:259-64. (5) Watson R, Preedy VR, Zibadi S. Chocolate in Health and Nutrition. Humana Press; 2013. (6) Lamport DJ, Pal D, Moutsiana C, Field DT, Williams CM, Spencer JP, et al. The effect of flavanol-rich cocoa on cerebral perfusion in healthy older adults during conscious resting state: a placebo controlled, crossover, acute trial. Psychopharmacology (Berl) 2015. (7) Mastroiacovo D, Kwik-Uribe C, Grassi D, Necozione S, Raffaele A, Pistacchio L, et al. Cocoa flavanol consumption improves cognitive function, blood pressure control, and metabolic profile in elderly subjects: the Cocoa, Cognition, and Aging (CoCoA) Study--a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2015;101:538-48. (8) Martinez-Pinilla E, Onatibia-Astibia A, Franco R. The relevance of theobromine for the beneficial effects of cocoa consumption. Front Pharmacol 2015;%20;6:30. doi: 10.3389/fphar.2015.00030. eCollection;%2015.:30. (9) Lamer-Zarawska E, Niedworok J. Fitoterapia schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. In: Fitoterapia i leki roślinne.Warszawa: PZWL; 2007. (10) EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products NaA. Scientific Opinion on the modification of the authorisation of a health claim related to cocoa flavanols and maintenance of normal endothelium-dependent vasodilation pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/20061 following a request in accordance with Article 19 of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2014;12:3654-13 pp. (11) Al SA, Latif R. Effects of chocolate intake on Perceived Stress; a Controlled Clinical Study. Int J Health Sci (Qassim ) 2014;8:393-401.
Copyright Nazwa.pl