UA-85885225-1

      Flavocard
      Suplement diety z ziaren kakaowca
      z oświadczeniem zdrowotnym

Profilaktyka cukrzycy typu 2

 
 
Stwierdzono, że spożywanie bogatej we flawanole czekolady może zmniejszać insulino oporność i zwiększać wrażliwość na insulinę (1). W badaniu Physicians' Health Study (PHS) wykazano, że opisywane wcześniej mechanizmy działania antyoksydacyjnego, przeciwzapalnego i niwelującego oporność na insulinę, przekładają się bezpośrednio na zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy  typu 2 (2).
Omówienie wybranych badań
Grassi i wsp. opisali zmniejszenie oporności na insulinę u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym po 15-dniowym okresie stosowania diety zawierającej 100 g czekolady bogatej we flawonoidy (3) W publikacji Davison i wsp., w badaniu przeprowadzonym u 14 zdrowych mężczyzn po spożyciu jednorazowej dawki 100 g ciemnej czekolady wykazano redukcję wolnych F2-izoprostanów, zwiększenie insuliny i glukozy w osoczu w porównaniu z kontrolą (4). W cytowanym wyżej badaniu PHS wzięło udział 18235 lekarzy, których nie występowała cukrzyca. Na podstawie kwestionariusz żywieniowego oceniono spożycie czekolady. W czasie 9,2 lat cukrzycę wykryto u 6,2% badanych (1123 osoby), podczas gdy u osób deklarujących spożywanie czekolady, nie stwierdzono żadnego przypadku cukrzycy. Po uwzględnieniu wszystkich czynników ryzyka, wykazano ochronny wpływ spożycia czekolady w zakresie profilaktyki cukrzycy typu 2 (2).
Piśmiennictwo
(1) Watson R, Preedy VR, Zibadi S. Chocolate in Health and Nutrition. Humana Press; 2013. (2) Matsumoto C, Petrone AB, Sesso HD, Gaziano JM, Djousse L. Chocolate consumption and risk of diabetes mellitus in the Physicians' Health Study. Am J Clin Nutr 2015;101:362-7. (3) Grassi D, Desideri G, Mai F, Martella L, De FM, Soddu D, et al. Cocoa, glucose tolerance and insulin signalling: the cardiometabolic protection. J Agric Food Chem 2015. (4) Davison G, Callister R, Williamson G, Cooper KA, Gleeson M. The effect of acute pre-exercise dark chocolate consumption on plasma antioxidant status, oxidative stress and immunoendocrine responses to prolonged exercise. Eur J Nutr 2012;51:69-79.
Copyright Nazwa.pl