UA-85885225-1

      Flavocard
      Suplement diety z ziaren kakaowca
      z oświadczeniem zdrowotnym

Wpływ konsumpcji produktów zawierających proszek kakaowy na wydolność fizycznąPojawiają się coraz liczniejsze doniesienia na temat korzystnego wpływu produktów zawierających proszek kakaowy na zwiększenie wydolności ludzkiego organizmu w czasie wysiłku. Pojawiła się opinia, że gorzka czekolada bogata w (poli)fenole, substancje psychoaktywne, minerały i kalorie zwiększa wydolność fizyczną u osób z chorobami naczyń (1). Dowody naukowe pochodzące z badań klinicznych u osób zdrowych nie są jednoznaczne, ale dobrze rokują na przyszłość (2).

Omówienie wybranych publikacji

Davidson i wsp. wykazali w badaniu przeprowadzonym u 14 zdrowych mężczyzn, że po spożyciu jednorazowej dawki 100 g ciemnej czekolady następowała redukcja wolnych F2-izoprostanów, zwiększenie insuliny oraz glukozy w osoczu w porównaniu z kontrolą. Stwierdzono, że antykosydacyjne właściwości proszku kakaowego wpływa na zwiększoną wydolność fizyczną (3). W innych badaniach, przeprowadzonych u zdrowych ochotników, wykazano korzystny wpływ na metabolizm węglowodanów, przyśpieszenia spalania wolnych kwasów tłuszczowych czy ograniczanie stresu oksydacyjnego, ale nie stwierdzono zwiększenia wydolności organizmu (4;5).
Piśmiennictwo
(1) Loffredo L, Perri L, Catasca E, Pignatelli P, Brancorsini M, Nocella C, et al. Dark chocolate acutely improves walking autonomy in patients with peripheral artery disease. J Am Heart Assoc 2014;3. (2) Watson R, Preedy VR, Zibadi S. Chocolate in Health and Nutrition. Humana Press; 2013. (3) Davison G, Callister R, Williamson G, Cooper KA, Gleeson M. The effect of acute pre-exercise dark chocolate consumption on plasma antioxidant status, oxidative stress and immunoendocrine responses to prolonged exercise. Eur J Nutr 2012;51:69-79. (4) Allgrove J, Farrell E, Gleeson M, Williamson G, Cooper K. Regular dark chocolate consumption's reduction of oxidative stress and increase of free-fatty-acid mobilization in response to prolonged cycling. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2011;21:113-23. (5) Stellingwerff T, Godin JP, Chou CJ, Grathwohl D, Ross AB, Cooper KA, et al. The effect of acute dark chocolate consumption on carbohydrate metabolism and performance during rest and exercise. Appl Physiol Nutr Metab 2014;39:173-82.
Copyright Nazwa.pl